EU-kommissionen

EU-kommissionen initierade ett nytt direktiv om hur forskning ska utövas inom ett specifikt område. Vår partner i Bryssel fick uppdraget att arrangera seminarier för berörda forskare i olika EU-länder. Connect PR får ansvar planering och genomförande av seminariet i Sverige, inkl att identifiera vilka forskare som ska bjudas in till seminariet.

Connect PR | EU-kommissionen