Ett samhällsnyttigt företag

Ett samhällsnyttigt företag förutsåg att ett kommande riks-dagsbeslut kunde få negativa följder för företaget och samhället. Vi förde en dia-log med riksdagens partigrupper och spred insikt om frågans komplexitet och fallgropar, vilket ledde till ett för företaget och samhället bättre beslut.

Connect PR | Ett samhällsnyttigt företag