En ideell social organisation

 En ideell social organisation hade inte råd att göra sin röst hörd till-räckligt för att främja bättre förhållanden för de människor de verkar för. Vi hjälpte dem att skapa uppmärksamhet kring ett årligt publikt event till låg kostnad. De har fått stort genomslag i media och skapat gehör hos beslutsfattare i samhället. 

Connect PR | En ideell social organisation